Quizowend

Quizowend
Quizowend1 month ago
Gudden owend, de quiz ass zu lenneng am festsall!
Um site vun der gemeng steet canach. Dat ass net richteg!
Quizowend
Quizowend added 3 new photos.1 month ago
Gudden Owend alleguer,
Nach eng gudd Woch, dann heescht et erem Quiz-mas zu Lenneng!
Mir publizéieren hei nach eemol e klenge Listing vun eisen
Umeldungen, allerdéngs just mat Nonimm. Wann elo een sech net secher ass ob en drop ass, kann ee sech gäere bei eis mellen.
Fir de Rescht gesi mer eis dann e Samsdeg, 16. Dezember zu Lenneng am Festsall (niewt der Schoul).
Ab 18h00 sinn eis Dieren op ...
Ärt Quizteam
Quizowend
Quizowend2 months ago
Gudden Owend Quizzers!
All eis Dëscher fir de Wanterquiz si fort!
Mir freen ons Iech all op eisem Quiz wëllkomm ze heeschen a soe merci fir dee groussen Interessi 😃

Bis geschwënn,
Ärt Quizteam
Quizowend
Quizowend6 months ago
Gudden Owend, déi éischt Umeldungen fir de Wanterquiz zu Lenneng sinn haut schon erakomm. Just als Info:
Zu Lenneng kréie mer leider just 20 Gruppen an de Sall.
Dofir maacht Iech bäi a sidd bei eisem flotten an heemlechen
Event kuerz viru Chreschtdag dobäi!
Quizowend
Quizowend updated their cover photo.6 months ago
Quizowend
Quizowend updated their profile picture.6 months ago